Trénink na výstavu 07/2011 Best (vlevo) + Brain (vpravo)